Betydningen av buffer løsning

Betydningen av buffer løsning

Bufferløsninger er løsninger i vann som markerer kombinasjonen av syrer og baser. De hjelper i nøytraliseringsreaksjon til en viss grad. Syriske bufferløsninger er de som har sterke syrer og svake baser som deres komponenter. De brukes til å nøytralisere alkaliske løsninger. Alkaliske eller basale bufferløsninger er de som har sterke alkalier og svake syrer i blandingen. De brukes til å nøytralisere sure vandige løsninger.

Blod som buffer

Blodet selv har en tendens til å være en bufferløsning ved å holde dens pH-verdi konstant. Bufferløsninger hjelper til med justering av blodets natur. De spiller en viktig rolle i anatomien til ethvert menneske. Hvis blodets alkaliske karakter øker, har bufferløsninger en tendens til å redusere pH-verdien av blod. Det motsatte skjer hvis blod blir surt. Syrlig natur øker pH-verdien av blod.

Rolle av buffere i menneskekroppen

Reaksjoner i menneskekroppen finner sted i blodplasmaet. Disse reaksjonene kan ikke skje hvis pH endres. For fullstendig reaksjon skal finne sted, bør blodets pH forbli konstant. Biokjemiske reaksjoner er ganske følsomme for blodets natur. Reaksjonen veksler ved endringer i blodets pH. Imidlertid hindrer disse buffere generelt slike uhell. Disse endringene påvirker også den biologiske aktiviteten til et menneske.

Betydningen av bufferløsninger til menneskekroppen

Hvis pH-verdien av blod forblir i enten alkalisk eller sur form, kan den vise seg å være skadelig for et menneske. Det kan til og med føre til døden. Dette kan også forhindre at noen organer fungerer. Dette tjener til å være det beste eksempelet på hvorfor bufferløsninger er viktige for kroppen. Bufferløsninger hindrer kroppen i permanent skade.

Virkning av buffere i blodplasma

Når karbondioksid oppløses i blod, reduseres pH-verdien, og øker dermed det sure innholdet i blodet. I dette tilfellet kommer alkaliske buffere til spill. De pleier å blande seg med blodet i blodet og nøytralisere dets verdi. Det samme skjer i plasmaet når den alkaliske verdien av blod øker. I dette tilfellet spiller sure buffere i blodplasma sin rolle. Hvis alkaliteten eller blodets surhet gjelder i lengre tid, kommer kroppen til en farlig tilstand, som hvis den ikke er adressert, kan være dødelig.

Endringer i kropp på grunn av buffer løsninger

Uten bufferløsninger kan kroppen vår gjennomgå mange endringer. Enzymvirkningen er regulert av blod. Derfor påvirker endringen av pH-verdi også indirekte enzymene. Enzym handlinger krever lav energi involvering. Endringer i kroppstemperaturen kan påvirke enzymaktiviteten til et bredere spekter. Dette tjener til å være den viktigste grunnen til hvorfor bufferløsninger spiller en viktig rolle i menneskekroppen.

Del:
Gitt Noen Kommentar