Callaway X-18 Jernspesifikasjoner

Callaway X-18 Jernspesifikasjoner

Å spille en profesjonell golfbane krever et komplett sett med golfkøller for å imøtekomme alle de forskjellige utfordringene, hindringene og skuddene. Dette betyr at du har et sett med klubber nummerert to til ni, samt et sett med fire kiler: pitching wedge, approach wedge, sand kil og loft kil. Callaway X-18 Irons-serien inneholder alle disse klubbene.

Svingvekt

En rekke tekniske termer brukes i forhold til spesifikasjonene til golfklubber. Gyngevurderingen er et mål på klubbens motstand da det svinges gjennom luften. Dette uttrykkes ved å bruke bokstavene A til F, samt tallene 1 til 10. Dette er en vilkårlig skala kjent som Lorythm Scale.

Iron klubber i Callaway X-18 serien som er nummerert to til ni alle har en svingvekt på C9. Kileveien og tilnærmingskilen har en svingvekt på D0, mens sandkile- og lobkilen hver har en svingvekt på D2.

Iron klubber som er laget med en Unifex stål aksel, har imidlertid forskjellige svingvekter. Klubber to til ni har en svingvekt på D2, som gjør kileveien og tilnærmingskilen. Sandkile- og loftkilen har en svingvekt på D4.

Loftvinkel

Klubbens loftvinkel refererer til nøyaktig posisjonering, spesielt vinkelen til golfklubbens hode. Loftvinkelen er bestemt ved å beregne vinkelen mellom klubbfeltlinjen og punktet der golfklubbens ansikt berører bakken.

Nr. 2-klubben har en takvinkel på 18 grader, nr. 3 har en loftsvinkel på 21 grader, nr. 4 har en loftsvinkel på 23,5 grader, nr. 5 har en loftsvinkel på 26 grader, nr. 6 har en loftvinkel på 29 grader, nr. 7 har en takvinkel på 33 grader, nr. 8 har en loftsvinkel på 37 grader og nr. 9 har en loftsvinkel på 41 grader. Klippen har en takvinkel på 46 grader, tilnærmingskilen har en takvinkel på 51 grader, sandkilen har en takvinkel på 56 grader og loftkilen har en takvinkel på 60 grader.

Lie Angle

En golfklubbs lyngevinkel refererer til vinkelen mellom klubbens aksel og bunnen av golfklubben. Nr. 2-klubben har en løgnlinje på 59,2 grader, nr. 3 har en løgnlinje på 59,9 grader, nr. 4 har en løgnlinje på 60,6, nr. 5 har en løgnlinje på 61,3, nr. 6 har en løgn vinkel på 62, nr. 7 har en løgnlinje på 62,5, nr. 8 har en løgnevinkel på 63,5 og nr. 9 har en løgnevinkel på 64,5.

Lengde

Lengden er bare en total måling av golfklubben. Nr. 2 klubb måler 39,5 inches, nr. 3 måler 39 inches, nr. 4 måler 38,5 inches, nr. 4 måler 38 inches, nr. 6 måler 37,5 inches, nr. 7 måler 37 inches, nr. 8 måler 36,5 inches og nr. 9 måler 36 inches. Kileveien og tilnærmingskilen måler 35,5 tommer, sandkilen måler 35,25 tommer, og loftkilen måler 35 tommer.

Del:
Gitt Noen Kommentar