Caralluma Fimbriata Side Effects

Caralluma Fimbriata Side Effects

Caralluma fimbriata er en kaktus plante som er urfolk til mange deler av India. Brukt i en rekke former, er denne planten kjent for sin appetitt- og tørst-undertrykkende evne. I økende grad ansett som et vekttapstilskudd, har det vært utført omfattende forskning for å identifisere kortsiktige og langsiktige bivirkninger knyttet til forbruket.

Hva er Caralluma Fimbriata?

Caralluma fimbriata vokser vilt i urbane sentre i India, og blir ofte plantet som veikanten eller markmarkører. Det konsumeres også som en grønnsak i daglige dietter av flere innfødte befolkninger. Det er tradisjonelt tilberedt med krydder og salt eller spist rå og kan også brukes i indiske bevarer som chutneys. I sin ekstraktform brukes caralluma fimbriata som kostholdsstøtte og appetittundertrykkende.

Bivirkninger som mat

Tribal jegere bruker ofte en håndfull caralluma fimbriata biter før jakt for å unngå å pakke mat og lider av tørstsøster på lengre jaktturer. I omfattende forskning bekrefter indiske universitetsprofessorer, botanikere og holistiske helsepersonell sin mangel på toksisitet som en mat uten negative eller bivirkninger rapportert blant populasjoner med stort caralluma fimbriataforbruk.

Bivirkninger som ekstrakt

Ytterligere forskning er utført for å identifisere caralluma fimbriatas sikkerhet som et ekstrakt tatt oralt. Institutt for farmakologi ved St. Johns medisinske høyskole i Bangalore, India, rapporterer omfattende forskning på rotter for å identifisere oral toksisitet. Rotter ble gitt daglige doser caralluma fimbriata som var sammenlignbare med kroppsvekten i en studieperiode på 14 dager. Vev- og organundersøkelsesforskning avslørte senere ingen unormaliteter i organs helse eller funksjon for ytterligere å indikere ingen langsiktige fysiske helseeffekter fra forbruk som ekstrakt.

Klinisk case studie resultater

På Western Geriatric Research Institute ble det gjennomført studier for å identifisere bivirkninger eller problemer forbundet med bruk av caralluma fimbriata som et vekttapstilskudd i sin ekstraktform. I en studie med 26 overvektige pasienter opplevde mer enn 60 prosent av deltakerne som fikk den aktive forbindelsen vekttap mens de tok tilskudd uten at deltakere rapporterte noen bivirkninger på ekstraktet.

Caralluma Supplement Side Effects

Som et vekttapstilskudd ser noen bivirkninger fra bruk til minimal. Caralluma anses som trygt for de fleste når det tas i opptil 60 dager. De eneste bivirkningene som er rapportert på WebMD, en helsemessig og medisinsk informasjon Internett ressurs, er mild mageforstyrrelse, flatulens, forstoppelse og gastritt. Enhver rapportert forstyrrelse forsvinner angivelig med en uke i bruk. Du bør imidlertid ikke ta caralluma hvis du er gravid eller ammer.

Del:
Gitt Noen Kommentar