Dirt Ciking Laws

Dirt Ciking Laws

Mens de fleste statlige kjøretøyer på løyper er like, gjelder statlige lover som omfatter terrengkjøring, sykling og ridning varierer mye fra stat til stat. Noen stater har mange regler om skittring mens andre stater ikke har noen regler i det hele tatt.

papir~~POS=TRUNC

De fleste stater har lignende lover som dekker registrering og titling av på og offroad motorsykler. Før du kan lovlig skitt sykkel, krever mange stater titler, registrering og ansvar for ansvarsforsikring. Operatørlisenser kreves for på motorsykler, men er vanligvis ikke påkrevd for skittring.

Statlige lover

Stater har to sett med lover for på og off-road sykler. I noen stater er det nødvendig med hjelmer på veien, men ikke på veien. Hvis du sykler terreng på statlig land, reguleres reglene av de enkelte stater angående lys, lyskilder og maksimal lydnivå. Gnistfangere er påkrevd på mange statlige og føderale land. Dyrgrenser for aldersgrenser varierer mye.

Føderale lover

Vestlige stater med administrerte byråer har offentlige arealer betegnet som "off-highway vehicle open areas" som tillater ubegrenset bruk av kjøretøy hvor skitt sykler kan bli kjørt på stier og bakveier. Mange føderale rekreasjonsområder og nasjonale skoger tillater sesongbasert, begrenset skittring, noen ganger lading avgifter.

Del:
Gitt Noen Kommentar