Filtrert sigarer Vs. sigaretter

Filtrert sigarer Vs. sigaretter

Mens filtrert sigarer og sigaretter er fylt med tobakk, varierer de på noen viktige måter. Ifølge National Cancer Institute, men begge utgjør lignende helserisiko.

Filtrerte sigarer

Tobakken som brukes i filtrerte sigarer er enten alderen, gjæret eller begge for å bøye tobaken med forskjellige smaker. Tobakken i en sigar er aldri en blanding av mer enn en type. Mens røyk fra tradisjonelle sigarer ikke inhaleres helt inn i lungene, gjør mange filtrerte sigarokere det. Filtrerte sigarer inneholder vanligvis omtrent ett gram tobakk.

sigaretter

Sigaretter er fylt med en blanding av forskjellige tobakkstyper, men at tobakk aldri blir alderen eller gjæret. De fleste, men ikke alle, sigaretter følger med filtre. Sigarettrøyk er tradisjonelt inhalert helt inn i lungene. En gjennomsnittlig sigarett inneholder omtrent ett gram tobakk.

Helse bekymringer

På grunn av typen tobakk i sigarer er deres røyk betydelig mer giftig enn for sigaretter. Det nasjonale kreftinstituttet advarer om at selv de som ikke helt inhalerer sigarøyk, fremdeles utsetter munnen og leppene mot kreftfremkallende stoffer og deres kropper til vanedannende nikotin.

Del:
Gitt Noen Kommentar