Gassdrevet klubbbil vil ikke starte

Gassdrevet klubbbil vil ikke starte

Den gassdrevne Club Car golfbilen brukes på golfbaner og gated communities. Hvis du ikke kan få din gassdrevne Club Cart å starte, er det noen ting du kan gjøre før du tar det til en servicebutikk. Du trenger ikke å være en klubbbiltekniker for å få golfbilen din startet igjen. Du kan gjøre det selv ved å sjekke de mest åpenbare årsakene til problemet.

Løft hetten på Club Car for å finne batteriet. Batteriet har to terminalkabler som kommer fra den. Den første terminalkabelen blir rød og den andre blir svart.

Pass på at batterikablene er riktig tilkoblet. Den røde ledningen (positiv) skal kobles til den positive tilkoblingen på batteriet. Dette vil bli merket med "+" skiltet på batterihuset. Den svarte ledningen (negativ) skal kobles til den negative terminalen på batteriet. Dette vil bli merket med et "-" tegn.

Trekk tilkoblingene på batteriet med et tang. Prøv å starte Club Car. Hvis klubben fortsatt ikke vil starte, bruk en batteritester for å teste batteriet. Koble de positive og negative terminalene til batterietesteren til de positive og negative terminalene på batteriet.

Se på batteri testerens lesing. Batterietesteren skal lese 12V på skjermen. Hvis batterietesteren ikke leser 12V, må du bytte ut batteriet.

Vri tenningsnøkkelen i klubbens tenning. Kontroller gassmåleren for å forsikre deg om at klubbens bil har nok drivstoff i tanken til å starte. Fyll drivstofftanken med 1 liter bensin for å få Club Car å starte.

Bytt luftfilteret inn i klubbbilen. Dette er plassert ved siden av motoren. Bruk fingrene til å trekke luftfilteret ut av huset. Bytt luftfilteret med en ny og prøv å starte Club Car. Skitne luftfiltre kan blokkere oksygeninntaket på motoren.

Del:
Gitt Noen Kommentar