Hva betyr det hvis en PSA-blodprøve er lav?

Hva betyr det hvis en PSA-blodprøve er lav?

Ptil blodtest skanner for nivået av prostata-spesifikt antistoff. Høye PSA-nivåer er forbundet med utvikling av prostatakreft, men lave PSA-nivåer kan også være en indikator på helseproblemer.

Kreftrisiko

Menn som har et PSA nivå under 4 ng / ml (som vanligvis anses som normalt, ifølge National Cancer Institute), har vist seg å være i fare for å utvikle prostatakreft innen 20 til 25 år, ifølge American Cancer Society.

Øke

Svært små økninger hos menn med lavt PSA-nivå anses også for å indikere en økt risiko for prostatakreft, ifølge Urological Institute of Johns Hopkins Medical Institutions.

Betydning

Mer enn 15 prosent av menn med lavt PSA-nivå kan bli diagnostisert med prostatakreft, ifølge National Cancer Institute.

Egenskaper

Det normale nivået av PSA varierer ut fra alder og rase, og avlesningene varierer på tvers av laboratorier, ifølge National Cancer Institute. Derfor kan en lege best hjelpe et individ å forstå hva hans PSA-nivå indikerer.

betraktninger

En mann som gjennomgår hormonbehandling som en del av behandlingen for prostatakreft, kan ha et unormalt lavt nivå av PSA. Ifølge National Cancer Institute, kan det være nødvendig å vente på en tid etter at behandlingen er stoppet for å få en sann lesning av sitt PSA-nivå.

Del:
Gitt Noen Kommentar