Hva er en følelse av å tilhøre?

Hva er en følelse av å tilhøre?

En følelse av tilhørighet er følelsen av å være koblet og akseptert i ens familie og samfunn. Det er viktig i en sunn menneskelig utvikling og bekjempelse av atferdsproblemer og depresjon.

Identifikasjon

I 1943-dokumentet sitte den amerikanske psykologen Abraham Maslow som et tredje viktigste menneskelige behov for sitt hierarki av menneskelige behov, etter bare fysiologiske og sikkerhetsbehov.

Funksjon

Ifølge instituttet for menneskelige ressurser og ferdighetsutvikling i Canada kan en følelse av å tilhøre sitt lands og samfunnet positivt påvirke ens følelse av identitet og hvor mye de deltar i samfunnet. Det kan også forbedre fysisk og psykisk helse.

Egenskaper

En følelse av tilhørighet inkluderer å føle seg trygg, anerkjent, egnet, i stand til å delta og som "en fisk i vann" i sitt samfunn, ifølge et spørsmål om tidlig barndom. Det er viktig å sunn barndomsutvikling.

Depresjon

Ifølge en University of Michigan studie, folk med mer sosial støtte som føler seg mer av en følelse av tilhørende rapport mindre depressive symptomer.

Oppførsel

Ifølge en studie fra University of Rhode Island, har ungdommer som finner gruppemedlemskap viktig og har en positiv følelse av gruppemedlemmer, betydelig færre atferdsproblemer enn de som ser gruppemedlemskap som svært viktige, men ikke har en positiv følelse av gruppens tilhørighet.

Del:
Gitt Noen Kommentar