Hva ser en vanlig EKG-lesing ut?

Hva ser en vanlig EKG-lesing ut?

EKC eller EKG står for elektrokardiogram. Det er en registrert visuell fremstilling av de elektriske impulser i hjertet som gjør det til å slå. Leger bruker EKG til å diagnostisere potensiell sykdom i hjertet. Dette avhenger av å observere avvik fra normal EKG-lesing, som brukes som en basislinje for diagnose.

Normal Sinus Rytme

En vanlig EKG-lesing kalles normal sinusrytme. Den består av bølger som vises som en sporing på et metrisk rutenett. Hvert hjerteslag består av en P-bølge, et QRS-kompleks, et ST-segment, en T-bølge og U-bølger.

P Wave

I normal sinusrytme ser hver P-bølge ut som en bump i sporet mellom 60 og 100 slag per minutt. Normale P-bølger skal vises mindre enn 2,5 mm høye og 0,11 sekunder brede i bly II i en tolv-ledende EKG.

PQ Interval

Etter P-bølgen er det en kort, rett linje som fører til QRS-komplekset.

QRS-kompleks

Et normalt QRS-kompleks følger P-bølgen og vises som en spike på sporing. Det skal være mindre enn 0,12 sekunder lang.

ST Segment

ST-segmentet er en rett linje mellom QRS-komplekset og T-bølgen og skal ikke vise noen høyde eller depresjon.

T Wave

Etter QRS-komplekset vises en T-bølge som en litt mindre bump enn P-bølgen. Det skal ikke være høyt, flatt eller omvendt.

Del:
Gitt Noen Kommentar