Hvor ofte kan en forstøver brukes?

Hvor ofte kan en forstøver brukes?

Nebulisatoren er en medisinsk enhet som bidrar til å behandle symptomer på luftveis sykdom. Noen ganger er pasientene ikke i stand til å bruke en doseringsinhalator eller sykdommen er alvorlig nok til at nebulisatoren er en mer effektiv behandling når den brukes flere ganger om dagen.

Hva Nebulizer behandler

Pasienter som bruker nebulisator har vanligvis kronisk lungesykdom som kronisk obstruktiv lungesykdom, astma eller emfysem. Disse sykdommene i lungene og lungesystemet forårsaker problemer med å puste.

Legen kan foreskrive en forstøver for et barn som ikke har utviklet koordinasjonen, for å få en medisinsk pust fra en doseringsdoseinhalator med innånding av pusten eller for en eldre person som ikke klarer å gjøre det samme. Fordi pasientene må kunne koordinere administrasjonen av medisin med en innånding for å få mest mulig nytte av en inhalator, kan en nebulisator tjene samme formål og gi mer medisinering og nytte for pasienten.

Nebulizer medisiner

Legemidlene som oftest brukes i nebulisatorer er bronkodilatatorer som albuterol og inhalert kortikosteroider. Albuterol bidrar til å åpne luftveiene under et astmaanfall, og kortikosteroider bidrar til å kontrollere luftveisbetennelse slik at pasienten kan puste lettere. Legene foreskriver noen ganger ipratroprium, atropin eller en kombinasjon av astma medisiner, avhengig av pasientens individuelle tilstand og behov.

Hvor ofte skal du bruke nebulisatoren

Legene foreskriver behandlinger flere ganger om dagen for astma eller andre lungesykdommer. Disse behandlingene kan være så få som to ganger daglig eller så ofte som fire ganger daglig, avhengig av alvorlighetsgraden av pasientens tilstand. Hvis en pasient har opplevd et sterkt astmaanfall, kan legen hennes beordre henne til å bruke nebulisatoren fire ganger daglig, hver sjette time i fem eller ti dager, for å bringe et astmaanfall under kontroll og holde det under kontroll. Legenes mål er å stoppe hvesen og holde den stoppet; Det er derfor han foreskriver flere forstøymiddelbehandlinger i et lengre antall dager. Å reagere på symptomer på hvesning og bare gi behandling når dette symptomet er tilstede, er ikke å håndtere astma. Dette reagerer på en tilstand som ikke er i god kontroll. For at pasienten skal holde luftveiene i en åpen, ikke-betent tilstand, bør han bruke sin nebulisator til behandling minst to ganger om dagen når han ikke har opplevd et astmaanfall. Den endelige fastsettelsen av hvor ofte han skal ta nebulizerbehandlinger i løpet av dagen, vil være opp til legen sin.

Når skal du bruke nebulisatoren

For å hindre at kronisk astma blir forverret til et utvidet angrep i løpet av tider på året når pollenivåene er høyhøst og vår - en lege kan fortelle sin pasient å øke forstøverens behandlinger fra det vanlige antallet på en dag til så mange som fire per dag. Etter hvert som pasienten blir eldre og blir bedre kjent med triggere og symptomer, kan han ta en mer proaktiv rolle i sine daglige behandlinger. Imidlertid kan hans lege bestille den økte behandlingen slik at pasienten kan holde seg borte fra beredskapsrommet. Det er viktig å ta ekstra forstøvningsbehandlinger når allergenivåene er høye for å holde lungene fra å gå inn i krampe. Derfor foreskriver legen en økning i behandlinger.

Viktigheten av å bruke Nebulizer som foreskrevet

For å holde symptomene under kontroll, så pasienten kan forbli frisk, bør hun bli vant til å bruke nebuliseringsmedisinene akkurat som bestilt av legen. Hun eller hennes foreldre må ta ansvaret for å holde astmaen under kontroll. Dette betyr at selv når hun føler seg bra og har ingen symptomer, trenger hun å øve symptomkontroll slik at hun kan forhindre fremtidige angrep.

Del:
Gitt Noen Kommentar