Hvordan bygge en bærbar basketballhoop

Hvordan bygge en bærbar basketballhoop

Tid til å bryte ut verktøyene og komme ut i friluft. Sett opp den basketballen som sitter rundt å samle støv og ta opp plass i garasjen din. Ikke bare vil du føle tilfredsheten til en jobb som er godt utført, men du, din familie og til og med nabolaget barna vil ha nytte av ditt arbeid i årene som kommer.

Flytt basen til posisjonen nøyaktig hvor du vil ha den, da det vil være ekstremt vanskelig å flytte etterpå. Pass på at det er på jevn grunn.

Fyll basen med enten sand eller vann, avhengig av ditt valg. Vann er mye lettere å rydde opp, men det må også fylles på noe ofte.

Koble polen (hovedarmen som til slutt vil plassere bakplaten og felgen) til basen ved hjelp av bøylene. Fest dem diagonalt til basen med skruene, mutterne og skiverne.

Bruk en stige eller lenk målet over for å koble bakplaten til toppen av stangen med seks til åtte muttere avhengig av de angitte mellomrommene.

Fest nettet til kanten ved hjelp av de små krokene på undersiden av felgen ved å gå over, deretter under.

Hvis kanten ikke allerede er koblet til polen, kobles den til. Bruk omtrent fire til åtte muttere eller skruer avhengig av målet.

Del:
Gitt Noen Kommentar