Hvordan fungerer en tennisballmaskin?

Hvordan fungerer en tennisballmaskin?

De fleste tennisballmaskiner på markedet bruker motroterende hjulmetoden. Inne i tennisballmaskinen er to hjul som vender motsatt retning. Hjulene har en liten åpning mellom dem der de påvirker den innkommende tennisballen.

De fleste tennisballmaskiner på markedet bruker motroterende hjulmetoden. Inne i tennisballmaskinen er to hjul som vender motsatt retning. Hjulene har en liten åpning mellom dem der de påvirker den innkommende tennisballen.

Tennisballen ruller deretter ned fra holdeomr√•det. Den beveger seg fra et r√łr til mellomrommet mellom de roterende hjulene. Den klemmes under enorm hastighet og trykk.

Kulen utkastes deretter via den enorme hastigheten og trykket fra de motroterende hjulene som omgir den. Tennisballmaskiner som bruker hjulene, kan endre spinnet ved å endre hjulets rotasjon. Hvis topphjulet snurrer raskere, kaster ballen ut med toppspinn. Backspin er oppnådd ved å spinne det nedre roterende hjulet raskere enn toppen.

Del:
Gitt Noen Kommentar