Slik beregner du Softball Stats

Slik beregner du Softball Stats

Selv om softball er lagespill, kan statistikk holdes på enkelte spillere for å vurdere deres bidrag til laget. Statistikk som batting gjennomsnitt, slugging gjennomsnitt og kjører produsert er verdifull informasjon å samle på enkelte spillere. Disse tallene gir innsikt i sterke og svake områder, noe som kan tyde på hvordan man maksimalt bruker en spiller eller identifiserer områder som trenger jobb.

Beregn batting gjennomsnitt ved å dividere totalt antall treff med totalt antall ganger i bat. Som et eksempel, hvis du var på flaggermus 100 ganger og fikk en hit 60 av disse tider, så ville ditt batting gjennomsnitt være 0.600.

Dette kan uttrykkes som en faktisk prosentandel ved å dele med 100, noe som gir deg 60 prosent. Dette forteller deg at du får en suksess på 60 prosent av tiden når du er på balltre.

Beregn slugging-gjennomsnittet ved å telle det totale antall baser tatt etter en treff og dividere etter tider på flaggermus. For eksempel, hvis du var på flaggermus fem ganger, og de resulterte i en, tre, fire, null og tre baser tjent, henholdsvis, da ville du legge til basene for totalt 11 baser. Del deretter tallet med fem ganger på bat. Dette gir deg et slugging gjennomsnitt på 2,2, som sier at du oppnår 2,2 baser per treff i gjennomsnitt.

Beregn antall løp produsert ved å legge til noen løp som er scoret i løpet av din tid på bat pluss dine egne løp. Som et eksempel, hvis du treffer et hjem løp med baser lastet, ville du ha produsert fire løp på den tiden på bat. Hvis du gjorde alle fem ganger, var du på flaggermus, da ville du ha produsert 20 løp.

Del:
Gitt Noen Kommentar