Slik bytter du et batteri i en Taylor litiumskala

Slik bytter du et batteri i en Taylor litiumskala

Taylor Precision Products ligger i Illinois, og produserer en rekke elektroniske vekter som måler vekten nøyaktig. Taylor Lithium Scales krever at to 3-volts CR2032 batterier fungerer som de skal. Når batteriet er lavt, vil vekten og statistikken bli unøyaktig. For best resultat med skaleren, bytt ut batteriet når systemet indikerer lav strøm.

Vend Taylor-skalaen med forsiden ned på en flat overflate. Fjern skruene som holder batterilokket på plass.

Trekk de gamle batteriene ut av batterirommet. Sett inn de to nye batteriene med "+" vendt oppover.

Sett batterilokket på plass og skru på plass. Vend skalaen høyre opp på en flat overflate.

Tips

Bytt ut batteriet når displayet blinker "LO."

Del:
Gitt Noen Kommentar