Slik feilsøker du en Star Trac tredemølle

Slik feilsøker du en Star Trac tredemølle

Star Trac tredemølle er produsert for bruk i et hjemme gym eller treningssenter. Den inneholder en stor skjerm og knappkonsoll. Bruk av Star Trac tredemølle anbefales for personer som har god fysisk kondisjon eller har fått godkjenning for et treningsprogram fra sin egen lege. Drift av Star Trac tredemølle er relativt enkelt, men sporadiske vanskeligheter kan gjøre at brukerne må feilsøke og forsøke å løse problemet før de kontakter autorisert servicepersonell.

Pass på at tredemøllen er riktig koblet til en jordet strømforsyning, hvis tredemølle ikke fungerer. Fjern konsollnøkkelen, og sett den inn igjen etter å ha startet tredemøllen på nytt. Trykk reset bryteren i nærheten av tredemøllebunnen hvis bryteren er vendt.

Slå tredemølle av og vente et minutt før du slår på igjen hvis skjermen går ut før du viser ønsket treningsskjerm, eller hvis det oppstår en feil under bruk av ønsket treningsinnstilling.

Start tredemølle om hastigheten er tapt uventet under bruk. Kontroller hastighetssensoren ved å finne svinghjulet på motoren. LED-sensoren på motoren skal blinke mens svinghjulet roterer. Kontakt en autorisert servicetekniker hvis LED-sensoren ikke fungerer.

Trykk på "E-Stop" bryteren hvis tredemølle stopper uventet, for å tilbakestille nødstoppfunksjonen. Dette vil tilbakestille tredemølle.

Tørk hendene helt og trykk på "Reset" bryteren på hjertefrekvenslinjen hvis hjertesensoren ikke viser brukerens hjertefrekvens riktig. Legg hendene tilbake på sensorene for å få en hjertefrekvensavlesning.

Start tredemølle om feilkoder 38, 41 eller 42 vises på skjermen. Hvis feilkoden vises, trykker du på "Løft kalibrering" på oppsettskjermen. Trykk "Start" og vent på at hellingen skal kalibreres. Trykk på "Avslutt" når du er ferdig.

Del:
Gitt Noen Kommentar