Slik sjekker jeg mitt navn i det nasjonale registret for donorutsettelse

Slik sjekker jeg mitt navn i det nasjonale registret for donorutsettelse

National Donor Deferral Register (NDDR) er en database som lagrer navn og informasjon om nordamerikanske blodplasma donorer som har fått status som "permanent utsatt" når det gjelder plasma donasjon. Databasen er et selvreguleringsflyt laget av plasmainnsamlingsbransjen for å beskytte mottakere av donert plasma fra å motta plasma som er infisert med hepatitt B, C eller HIV 1 eller 2. NDDR ble etablert i 1993 og kan nås av alle plasma donasjon fasiliteter i Nord-Amerika. Femte dimensjonen (5D) er selskapet som administrerer og vedlikeholder NDDR.

Merk når og hvor du donerte blodplasma. Vurder om du har fått en positiv diagnose for Hepatitt B overflateantigen (HbsAg), antistoff mot hepatitt C (anti-HCV) eller et antistoff mot humane immunsviktvirusene 1 og 2 (anti-HIV 1/2).

Ring eller besøk blodplasma donasjonssenteret hvor du sist donerte blodplasma og fortell dem når du sist donerte plasma og hvilket virus du har testet positivt for. Be om å ha NDDR-databasen kontrollert for å se om navnet ditt er blitt lagt inn i databasen.

Kontakt Femth Dimension (5D) kundeservice på 1-877-534-3578 eller besøk dem online på www.5d.ca og be om at navnet ditt skal legges til databasen hvis du vet at du har et av de nevnte virusene, eller fjernet fra databasen hvis du tror at navnet ditt er blitt slått inn i databasen. Få deg testet for disse virusene og bevis på at du ikke er bærer for hepatitt B, C eller HIV 1 eller 2 for å få navnet ditt fjernet.

Gå til NDDR-databasen selv på www.nddr.org, logg inn og søk etter navnet ditt hvis du er autorisert til å få tilgang til databasen selv.

Del:
Gitt Noen Kommentar